Letselschade – onderzoek èn begeleiding

Letselschade, nooit zonder gevolgen voor elke partij. Wij leveren medische expertise in dienst van het bereiken van goede oplossingen voor letselschade.

Expertise letselschade – een ongeval zit in een klein hoekje

Een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of een ander ongeval vindt altijd onverwacht plaats. Wanneer er sprake is van letselschade, kan zo´n ongeval bovendien grote gevolgen hebben voor degene die het overkomt. Er is meestal niet alleen sprake van persoonlijk leed, maar ook van financiële schade op diverse gebieden.

 

Voor wie?

Wij werken in opdracht van letselschadeadvocaten, letselschade expertisebureaus, verzekeringsmaatschappijen en particulieren met betrekking tot de medische expertise. Wilt U meer weten over procedures en mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

 

Wat is letselschade?

De schade die een slachtoffer lijdt na een ongeval kan bestaan uit diverse kosten, maar ook uit persoonlijk leed. Als de schadeveroorzaker aansprakelijk is, moet de verzekeraar compensatie betalen voor het letsel en het leed – daarnaast moeten de kosten vergoed worden.

Als een slachtoffer door het ongeval ziek wordt, kan het voorkomen dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd omdat het slachtoffer de werkzaamheden niet meer kan verrichten als gevolg van het letsel. Ook kan het voorkomen dat er behoefte aan hulp in de huishouding ontstaat door het letsel. Er zijn ook slachtoffers die door het ongeval volledig arbeidsongeschikt worden en derhalve een uitkering van het UWV ontvangen. Het verschil met het voorheen verdiende loon is schade en moet dus ook vergoed worden.

 

Waarom onze expertise in letselschade?

Meestal zijn de ongevalsgevolgen die schade veroorzaken, al snel of direct na het ongeval al merkbaar. De kosten komen, in het geval een ander aansprakelijk is, voor vergoeding in aanmerking. Veelal wordt die vergoeding betaald en geregeld door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze verzekeraar is natuurlijk deskundig in het behandelen van dit soort zaken. Een slachtoffer in een letselschadezaak mag zich derhalve ook laten bijstaan door een deskundige in de vorm van een letselschadeadvocaat.

Omdat een slachtoffer meestal op korte termijn na het ongeval contact heeft met de verzekeraar, is het van belang om ook snel een deskundige in de arm te nemen die het slachtoffer bijstaat. Bijvoorbeeld voor het regelen van een voorschot op de kosten die direct na het ongeval zijn ontstaan.

Wij zorgen niet alleen voor het verkrijgen van de juiste schadevergoeding, maar organiseren ook de begeleiding van slachtoffers bij het vinden van passende oplossingen voor hun schade. Te denken valt bijvoorbeeld aan de samenwerking met arbeidsdeskundigen voor slachtoffers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk.

 

De kosten van een advocaat

In de letselschadezaken waarin een minnelijke regeling getroffen wordt zodat het slachtoffer de schade vergoed krijgt, worden ook de advocaatkosten vergoed door de aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeraar.

Wanneer een minnelijke regeling niet mogelijk is, kan er een aanvraag voor het slachtoffer ingediend worden voor gefinancierde rechtshulp bij de Raad voor Rechtsbijstand. In die gevallen is het slachtoffer een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en vermogen.

 

Mediation

Het is altijd fijn als relaties goed verlopen. Helaas gaat dit soms wel eens mis. Als je aan een (werk)relatie begint, denk je niet direct aan een conflict. Een verstoorde arbeidsrelatie heeft altijd grote implicaties. Mocht zich dit voordoen, dan helpen wij u bij het vinden van een oplossing.

Door in gesprek met elkaar aan te gaan en standpunten duidelijk te maken, de kwestie uitpraten en knelpunten bespreken , kunnen begrip, inzichten en oplossingen gevonden worden. Dat zorgt vaak voor herstel van relatie.