Verzuimsysteem – Preact Professional

Het PreAct Verzuimsysteem: Online verzuimregistratie, signalering én opvolging met volledige grip op alle processen rondom verzuim en re-integratie.

Het PreAct Verzuimsysteem: Poortwachter-proof

Hèt verzuimsysteem voor zowel de HR professional als de leidinggevende, ideaal voor Arbodiensten, werkgevers en andere (verzuim)professionals. Online verzuimregistratie, signalering én opvolging waarmee uw organisatie in staat is volledige grip te krijgen op de processen rondom verzuim en re-integratie.

 

Flexibiliteit

Met flexibele workflows stelt u het systeem in zoals u het wilt. De geïntegreerde abonnement- en facturatiemodule zorgt ervoor dat alle verrichtingen, nacalculatiewerkzaamheden en abonnementen automatisch worden gefactureerd.

 

Poortwachter

Volledig ‘Poortwachter-proof‘ en geactualiseerd naar aanleiding van veranderende wet- regelgeving voert ú de regie over het verzuimbeleid (van uw klanten) en monitort het verzuimsysteem PreAct Verzuim actief de werknemerspopulatie.

 

Voor Werkgevers

PreAct Professional ondersteunt werkgevers bij alle functionaliteiten voor het uitvoeren van het verzuim in eigen regie model. De verzuimsoftware voor werkgevers is volledig Poortwachter-proof en ingericht naar het verzuimbeleid van uw organisatie.

 

Veilig

Met PreAct bent u verzekerd van dat u op de juiste momenten een signalering krijgt, bijvoorbeeld bij frequent verzuim, dreigend langdurig verzuim, vangnetgevallen of mogelijke premiekortingen.

 

Voorbereid

PreAct verzuimsoftware bewaakt de sociale en verzuim wet- en regelgevingen, inclusief de modernisering van de ziektewet.

 

Wet- en regelgeving

Voor werkgevers en werknemers is het belangrijk dat in het geval van (lopend) verzuim er náást een goede verzuimbegeleiding ook aan goede registratie en bewaking van het verzuimproces vorm wordt gegeven. Niet in de laatste plaats worden door het UWV sancties opgelegd voor onvoldoende (aantoonbare) re-integratie inspanningen door werkgevers. Met PreAct verzuimsoftware bouwt u een volledig verzuim-/re-integratiedossier op, waarbij wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

 

Klaar voor de toekomst

Naast het feit dat u met PreAct Verzuimsoftware als werkgevers in staat bent volledig de eigen regie over het verzuim te voeren, bent u klaar voor de modernisering van de ziektewet én U heeft een verzuimsysteem in huis waarmee vangnetregelingen en (mogelijke) premiekortingen worden gedetecteerd.

Verzekerd van het juiste signaal op het juiste moment!

Optimale communicatie en volle ondersteuning!

Wilt U weten wat PreAct, dé verzuimsoftware voor werkgevers, kan betekenen voor Uw organisatie? Neem dan contact op!