Brandweerkeuring

Ook voor Uw brandweerkeuring kunt U bij Livam terecht: snel, flexibel en maatwerk. Bel (085) 009-1562 voor meer informatie, of een afspraak.

Brandweerkeuring

Met een brandweerkeuring signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. Als brandweerman of -vrouw is de mentale en fysieke fitheid van groot belang. Zo moet U:

 • kunnen kruipen, klimmen, springen, lang staan, hard en soepel lopen, evenwicht bewaren en zware lasten dragen
 • het werk kunnen doen bij hitte, koude en soms met natte kleding
 • in stresssituaties rustig en weloverwogen kunnen handelen.

Een brandweerkeuring heeft als doel de geschiktheid te bepalen voor beroeps-, vrijwillig en bedrijfsbrandweerpersoneel.

Waarop keurt de arts tijdens deze keuring?

Voor de psychische gesteldheid van de brandweerman testen we hoe evenwichtig, slagvaardig en zelfbewust hij is. Maar ook of hij bijvoorbeeld hoogtevrees heeft. De lichamelijke test is een inspannings-ECG, waarbij we het hart kunnen testen bij maximale inspanning en belasting.

De (keurings)arts onderzoekt ook de ogen, het gehoor, de urine en het bloed. Zo kan de (keurings)arts eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen ontdekken.

Wat wordt er gedaan?

 • Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 • Oogonderzoek (5m, gezichtsveld en kleurenzien)
 • Urineonderzoek
 • Gehoorstest
 • Longfunctietest
 • Reuk
 • ECG (in rust)
 • Inspannings ECG
 • Bloedonderzoek
 • Gesprek (bespreken ingevulde vragenlijst)
 • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)
 • Bespreken mentale gesteldheid/gezondheid

Frequentie en geldigheid:

 • tot 40 jaar: eens per 3 jaar
 • boven 40 jaar: eens per 2 jaar
 • boven 50 jaar: eens per jaar
 • duikers: eens per jaar

Wat moet u meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Ingevulde vragenlijsten, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek in te vullen
 • Bril en/of lenzen
 • Medicatie (evt.) in originele verpakking

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Het onderzoek duurt ongeveer een uur. U krijgt de uitslag van de keuring thuisgestuurd, omdat eerst gewacht moet worden op de uitslag van het bloedonderzoek.

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak