Kraanmachinist: veiligheid èn gezondheid

Met een Keuring (GPO / PMO) Kraanmachinist signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. Bel Livam op (085) 009-1562.

Medische Keuring Kraanmachinist

Een kraanmachinist heeft een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van andere mensen op de bouwplaats, ze zijn ook zelf blootgesteld aan gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Kraanmachinisten hebben dan ook recht op het vierjaarlijkse PAGO / PMO (vanaf 40-jarige leeftijd om de twee jaar). Daarnaast is in de CAO Bouwbedrijf vastgelegd dat kraanmachinisten elke twee jaar recht hebben op een Gericht Periodiek Onderzoek.

Ook machinisten van mobiele kranen en mobiele heistellingen kunnen gebruik maken van deze extra aandacht in de vorm van dit gerichte en regelmatige onderzoek.

Bel 085-009-1562 voor meer informatie of een afspraak!

Dit onderzoek is voor U van belang om eventuele schadelijke gevolgen voor Uw gezondheid vroegtijdig op te sporen. Zo kunnen er tijdig maatregelen genomen worden.

Waarop keurt de arts tijdens de Keuring Kraanmachinist?

 • Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 • Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
 • Audiometrie (gehoortest)
 • Urineonderzoek
 • Hartfilmpje / ECG (afhankelijk van functie en gezondheid)
 • Gericht Lichamelijk Onderzoek (bewegingsapparaat)
 • Gesprek met de bedrijfsarts over de gezondheid (naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten)

Tijdens de kraanmachinistenkeuring test de (keurings)arts of de werknemer de kraan zelfstandig en veilig kan besturen. Hij of zij beoordeelt de algemene lichamelijke conditie, mentale gesteldheid en het functioneren van armen, benen en wervelkolom.

De (keurings)arts meet de bloeddruk en test het zicht van de kraanmachinist. Zo kan de (keurings)arts eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen ontdekken.

Wat moet u meenemen?

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Ingevulde vragenlijsten, deze worden door ons toegestuurd of kunnen tijdens de keuring ter plaatse worden ingevuld
 • Bril en/of contactlenzen
 • Medicatie (eventueel) in originele verpakking

Achtergrondinformatie

Machinisten van torenkranen, mobiele kranen of heistellingen moeten medisch gekeurd worden, voordat zij hun werkzaamheden mogen uitvoeren. Het gaat in hun werk om taken met bijzondere gezondheidsrisico’s.

Richtlijnen en CAO

Conform de richtlijnen van Stichting Arbouw moeten machinisten eens per 2 jaar een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) ondergaan.

De CAO beschrijft voor bestuurders van mobiele kranen tevens een verplicht Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) beschreven, aan te bieden conform wet- en regelgeving door de werkgever. Dit onderzoek vindt eens in de 5 jaar plaats, mag daarboven op eigen verzoek vanaf het 50ste jaar elk jaar gedaan worden.

GPO Kraanmachinist combineren met het PMO

Het GPO Kraanmachinist is te combineren met het Periodiek Medisch Onderzoek. Wij verzorgen graag en praktisch voor U de planning om er zorg voor te dragen dat U niet onnodig vaak gekeurd wordt en Uw werkgever het makkelijker heeft om uitval of schadelast te voorkomen door keuringen en onderzoeken die elkaar voor de voeten lopen – of pas op de bouwplaats opduiken.

Lichamelijk en geestelijk

Het GPO/PMO Kraanmachinist test zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van de kraanmachinist. Het fysieke gedeelte is vanwege de bijzondere aard van het beroep, waarbij mensen te maken krijgen met een zware fysieke belasting. Er wordt onder meer aandacht besteedt aan Uw algemene lichamelijke conditie, Uw ogen en gehoor, longen. Tevens wordt gelet op andere klachten die mogelijk verband kunnen houden met uw werkzaamheden als kraanmachinist. Middels het urine-onderzoek kunnen bijvoorbeeld op een eenvoudige wijze diverse klachten zoals suikerziekte worden opgespoord.

Gezien de verbonden risico’s en de gevaren die bij onachtzaamheid of opkomende ziekte op de loer liggen voor zowel de machinist als ieder ander op de bouwplaats wordt ook gekeken naar de geestelijke gesteldheid. Stress is een factor bijvoorbeeld en omstandigheden op of rond het werk kunnen het concentratievermogen beïnvloeden. Daarom krijgt de U als kraanmachinist praktische en nuttige informatie over risico’s en handgrepen om er mee om te gaan en Uw verwerkend vermogen te vergroten.

De vragenlijst

De vragenlijst die U voor het GPO Kraanmachinist / Periodiek Medisch Onderzoek dient in te vullen is gericht op beide componenten. Een algemeen gedeelte voor achtergronden en omstandigheden, en een onderdeel met specifieke focus op het werk en de werkzaamheden zelf. Deze vragenlijst krijgt U automatisch bij het maken van een afspraak toegestuurd, zo heeft U de tijd ervoor. Heeft U vragen erbij, dan kunt U altijd gewoon contact opnemen – wij helpen U graag.

Veiligheid en Opleidingen

Waar gewenst of nodig kunnen wij U en / of Uw werkgever verder ondersteunen inzake veiligheid en protocollen, binnen de kaders van onze arbodienstverlening Veiligheid, Gezondheid en Milieu.