Offshore: veilig en gezond aan de slag

Werken op een booreiland, platform of een schip is lichamelijk zwaar. De Nogepa Offshore Medische Keuring (ERT, Bezoekers & Offshore) biedt zekerheid en veiligheid. Bel (085) 009-1562 voor meer informatie of een afspraak.

NOGEPA Offshore: Standaard, Bezoekers & ERT

Werken in de offshore industrie, bijvoorbeeld op een booreiland of op een schip, is lichamelijk zwaar en niet zonder risico’s. Mensen staan bloot aan rook, koude, hitte, tocht en lawaai. Bovendien maken ze lange dagen en zijn ze voor langere tijd van huis. Bent U op zoek naar een zeevaart, scheepvaart, NOGEPA of Den Norske keuring? Dan bent U bij ons op de juiste plek.

De zeevaart, scheepvaart en NOGEPA Offshore medische keuringen (ERT, Bezoekers & Standaard) bieden zekerheid voor de lichamelijke en mentale geschiktheid van mensen in de uitoefening van hun beroep.

 

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak

 

Zeevaart, scheepvaart en Offshore Keuring

Iemands aanwezigheid op een schip of booreiland mag geen gevaar opleveren voor de werknemer zelf, maar ook niet voor de veiligheid en gezondheid van zijn collega’s. Met een zeevaart-, scheepvaart of offshore keuring worden mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. Zo weten U en Uw medewerkers waar de risico’s schuilen en kunt U tijdig maatregelen nemen.

Net als werken op een platform kan werk uitvoeren op een schip, of het nu de binnenvaart of grote vaart is, lichamelijk en mentaal een intensieve taak zijn. Een mentale en fysieke conditie is dus van groot belang. Met de deze keuringen worden mogelijke gezondheidsrisico’s tijdig gesignaleerd, waardoor vroegtijdige interventie mogelijk is. Concentratie is van belang, net als bewustzijn van risico’s en verantwoordelijkheden, een vragenlijst is integraal onderdeel van de keuring, deze wordt besproken met de arts voor inzicht en advies. Daarna volgt het fysieke gedeelte, de arts onderzoekt de ogen, het gehoor, de longfunctie, de urine en het bloed. Zo kan hij vroegtijdig eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen ontdekken.

 

Offshore schoudermeting – verplicht conform richtlijnen CAA

Sinds 1 april 2015 is het conform de richtlijnen van de Civil Aviation Authority (CAA) geldt als extra veiligheidsmaatregel dat er een schoudermeting moet zijn gedaan als U met een helikopter vliegt vanuit Engeland. Wij voeren deze schoudermeting graag voor U uit, zowel losstaand als in combinatie met Offshore keuringen.

 

Onze keuringen geven U de zekerheid van gezonde, fitte werknemers met inzicht in gezondheid en veiligheid.

 

Registratie en certificatie

Alle medische keuringen worden uitgevoerd door ervaren en gecertificeerde keuringsartsen, ingeschreven in het register van NOGEPA. Onze artsen hebben kennis van specifieke omstandigheden op een booreiland en op een schip. Vraagt Uw opdrachtgever om Den Norske certificatie? Dat kan. Ook dit verzorgen wij graag voor U, zowel in combinatie met als onafhankelijk van zeevaart, scheepvaart en NOGEPA keuringen.

 

Hoe lang duurt de keuring?

De keuring bestaat uit een vragenlijst en (uitgebreid) fysiek onderzoek, het duurt maximaal 1,5 uur. In de regel bent U sneller klaar, dit omdat wij specialistische onderdelen van keuring & onderzoek in huis uit kunnen voeren. Denk aan bijvoorbeeld bloedonderzoek of urine. De medische keuring voor Bezoekers duurt ongeveer een half uur.

 

Nogepa Offshore Standaard

Met deze keuring worden fysieke en mentale gezondheidsrisico’s gesignaleerd. De arts is van de specifieke werkomstandigheden op de hoogte en houdt daar rekening mee bij het uitvoeren van de keuring en onderzoeken.

De medische keuring ‘Offshore’ bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst. Met een fietstest beoordelen we, volgens NOGEPA-richtlijnen, iemands conditie. Daarnaast onderzoeken we urine en bloed en worden de ogen, het gehoor en de longfunctie uitgebreid getest.

Het onderzoek omvat:

 • Vragenlijst
 • Conditietest en het maken van een hartfilmpje (fietsproef)
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Ogentest (veraf en dichtbij, en een kleurenblindheidstest)
 • Gehoortest
 • Lichamelijk onderzoek
 • Longfunctietest
 • Bloed- en urinetest
 • Op indicatie: uitgebreid/specifiek bloedonderzoek

 

NOGEPA Offshore Bezoekers

Deze keuringen voor bezoekers zijn geschikt voor werknemers die niet langer dan 72 uur verblijven op een platform.

Het doel van de medische keuring is het signaleren van fysieke en mentale gezondheidsrisico’s. De keuringsarts heeft de nodige kennis van alle specifieke werkomstandigheden op een olieplatform of booreiland. Het onderzoek wordt hier volledig op afgestemd. De offshore keuring bestaat uit een lichamelijke test, uitgevoerd volgens de NOGEPA-richtlijnen.

De medische keuring omvat:

 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Ogentest (veraf en dichtbij, en een kleurenblindheidstest)
 • Gehoortest
 • Lichamelijk onderzoek
 • Longfunctietest
 • Urinetest
 • Op indicatie: uitgebreid/specifiek bloedonderzoek

 

NOGEPA Offshore Emergency Response Team

Werknemers die in deze sector werken en een taak hebben bij reddingen en brandbestrijding, moeten over een uitstekende conditie beschikken. In een noodsituatie moeten zij immers in staat zijn om direct in te grijpen, acties uit te voeren en anderen te helpen bij een eventuele evacuatie. Daarom moet deze groep uitgebreid gekeurd worden aan de hand van een offshore keuring ERT (Emergency Response Team).

Tijdens de medische offshore keuring ERT worden fysieke en mentale gezondheidsrisico’s van elk lid binnen het Emergency Response Team waargenomen. De arts heeft duidelijk inzicht in de specifieke werkomstandigheden van het ERT en stemt het medisch onderzoek hierop af. De onderzoeken zijn inhoudelijk vergelijkbaar met de standaard offshore keuringen. Echter, de eisen waar een werknemer aan moet voldoen, zijn strenger.

De ERT keuring is opgesplitst in een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst.

Met behulp van een fietstest beoordelen we, geheel volgens de NOGEPA-richtlijnen, de conditie van de werknemer. De keuringsarts onderzoekt daarnaast de urine en het bloed. Ook de ogen, het gehoor en de longfunctie worden uitgebreid getest.

Het medisch onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vragenlijst
 • Conditietest en het maken van een hartfilmpje (fietsproef)
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Ogentest (veraf en dichtbij, en een kleurenblindheidstest)
 • Gehoortest
 • Lichamelijk onderzoek
 • Longfunctietest
 • Bloed- en urinetest
 • Op indicatie: uitgebreid/specifiek bloedonderzoek

 

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak