Groot Rijbewijs – ook buiten kantoortijden

Op zoek naar een medische keuring voor Uw Groot Rijbewijs / Code 95? Bel 085-009-1562! Snelle planning, ook buiten werktijd.

Het Groot Rijbewijs & Code 95

De Medische Keuring Groot Rijbewijs (Code 95) kan vaak gecombineerd worden met andere Medische Keuringen Transport en Vervoer, zoals Chauffeurspas, Taxipas en Medibuspas. Dit bespaart tijd en geld.

U kunt bij ons terecht van maandag tot en met zaterdag. Binnen en buiten kantoortijden

 

Voor wie is de keuring?

Iedereen die in het bezit is van een groot rijbewijs (C en/of D, zoals bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs) moet bij verkrijgen en vernieuwen van rijbevoegdheid een medische keuring ondergaan bij een gecertificeerde (keurings)arts. Bent U Uw rijbevoegdheid kwijt? Dan is deze medische keuring vereist om Uw rijbewijs terug te krijgen. Dit om te zorgen dat weggebruikers veilig en verantwoord aan het verkeer deel kunnen blijven nemen.

 

Geneeskundige Verklaring / Eigen Verklaring

Om examen te kunnen doen voor de vrachtauto (categorie C), de bus (categorie D) of aanhanger (CE/DE) dient U een medische keuring te ondergaan. De arts geeft een Geneeskundige Verklaring af, die U samen met de Eigen Verklaring opstuurt naar het CBR om het rijbewijs aan te vragen

Ook voor het verlengen van het groot rijbewijs (categorie C/CE en D/DE) dient U een medische keuring te ondergaan. Deze keuring vindt elke vijf jaar plaats. Aan de hand van het Geneeskundige Verslag bepaalt het CBR of uw rijbewijs weer voor een periode van vijf jaar wordt verlengd.

 

Waarop keurt de arts tijdens deze keuring?

Tijdens de medische keuring Groot Rijbewijs test de (keurings)arts of uw werknemer het voertuig zelfstandig en veilig kunt besturen. Hij beoordeelt de algemene fysieke gesteldheid, mentale conditie en het functioneren van armen, benen en wervelkolom. De (keurings)arts meet de bloeddruk en test het zicht. Zo kan hij tijdens de rijbewijskeuring eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen ontdekken. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw urine onderzocht en uw ogen gecontroleerd.

 

Wat moet U meenemen naar de Medische Keuring?

 • Uw huidige rijbewijs of anders een ander identiteitsbewijs
 • Eigen Verklaring
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

 

Waaruit bestaat de Medische Keuring Groot Rijbewijs?

 • Gesprek over algemene gezondheid
 • Oogonderzoek
 • Bloeddruk- en polsmeting
 • Urine- of bloedsuikertest
 • Oriënterend lichamelijk / psychisch onderzoek
 • Er kan eventueel aanvullend onderzoek volgen

 

Wat moet U doen voor een verlenging?

De werknemer zorgt eerst zelf voor een Eigen Verklaring van het CBR. Deze is te koop bij de gemeente of het CBR. Deze verklaring moet de werknemer meenemen naar de keuring.
Vervolgens maakt de werknemer een afspraak voor een keuring. Dit kan alleen bij de gecertificeerde (keurings)arts en niet bij de huisarts. Indien een werkgever de keuring vergoedt, is een bevestiging hiervan – per mail – van de werkgever noodzakelijk. Werkgevers die zijn aangesloten bij Gezond Transport kunnen kosten bij de verzekeraar verhalen, als er sprake is van een gecombineerde keuring (chauffeur- én rijbewijskeuring).

De arts vult de eigen verklaring in met zijn bevindingen. De bedrijfsarts beoordeelt uiteindelijk niet, dit doet het CBR.
Na de keuring verstuurt de werknemer de ingevulde Eigen Verklaring naar het CBR. Een medisch adviseur van het CBR interpreteert en beoordeelt de uitslagen en beslist over een eventueel vervolgtraject. De wachttijd bij het CBR voor een verlenging bedraagt op dit moment circa 6 weken.

De rijbewijskeuring vindt plaats conform de Regeling Eisen Geschiktheid (CBR) versie 2000 en de wijzigingen hierop.

 

Wat gebeurt er na de keuring?

De Eigen Verklaring wordt als deel van het Geneeskundig Verslag door u naar het CBR gestuurd. Als het Geneeskundig Verslag daartoe aanleiding geeft, kan het CBR besluiten dat aanvullend onderzoek door een specialist nodig is. Ook kunt u worden gevraagd een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Dit kan de wachttijd laten oplopen tot wel 4 maanden. Begin daarom op tijd met de keuring!

 

De beslissing van het CBR

Het CBR deelt per brief mee of u geschikt bent bevonden om deel te nemen aan het verkeer. Deze beslissing geeft het CBR ook meteen door aan het RDW. Er zijn enkel 3 mogelijkheden:

 1. U bent geschikt bevonden.
 2. U bent deels geschikt bevonden; uw rijbewijs krijgt beperkende bepalingen opgelegd.
 3. U bent ongeschikt bevonden.