Taxipas (Medische Keuring)

Bel 085-009-1562 voor een medische keuring voor Uw Taxipas. Snel, flexibel, binnen èn buiten kantoortijd. Bel 085-009-1562!

Medische Keuring Taxipas

Vaak is het mogelijk om de Medische Keuring Taxipas met de Medische Keuring (Groot) Rijbewijs te combineren, dit bespaart tijd en geld.

U kunt bij ons terecht van maandag tot en met zaterdag. Binnen en buiten kantoortijden

Wanneer is de Medische Keuring Taxipas / Taxikeuring nodig?

Om het vak van taxichauffeur uit te oefenen, is een taxipas verplicht. Deze chauffeurspas voor de taxi is voorzien van echtheidskenmerken en moet goed zichtbaar in de taxi aanwezig zijn. Op deze wijze weten passagiers dat ze bij een erkende chauffeur instappen. Het Kiwa Register geeft voor sectoren van transport en vervoer namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat deze passen uit. Hiervoor is o.a. een Geneeskundige Verklaring Taxipas vereist.

Wat zijn de voorwaarden van toepassing op de Taxipas?

Het Kiwa Register neemt uw aanvraag voor een chauffeurspas taxi aan, als voor de volgende zaken is gezorgd:

 • een ingevuld en een persoonlijk ondertekend aanvraagformulier met originele pasfoto
 • een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan vier maanden)
 • een originele Geneeskundige Verklaring (niet ouder dan vier maanden)
 • een kopie van het geldige rijbewijs
 • de leges
 • het chauffeursdiploma taxi (deze hoeft niet te worden meegestuurd)

Als u aan alle eisen hebt voldaan, dan wordt de chauffeurspas door het Kiwa Register verstrekt.

Het aanvraagformulier

Een op naam gesteld aanvraagformulier kunt u via de site van het Kiwa Register aanvragen, maar ook via de Taxi Informatielijn (0800 023 04 02). Uw formulier met daarop uw chauffeurspasnummer wordt binnen enkele dagen per post bij u bezorgd.

De Geneeskundige Verklaring

Voor de Geneeskundige Verklaring is een medische keuring vereist. De keuring verloopt volgens de Regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen. De arts oordeelt, eventueel na het raadplegen van een specialist, of u medisch geschikt bent om het beroep van taxichauffeur uit te oefenen.

De geldigheid van Uw Taxipas / Chauffeurspas

De chauffeurspas taxi is vijf jaar geldig. Indien er medische redenen zijn om hiervan af te wijken, kan er een Geneeskundige Verklaring met een kortere geldigheidsduur worden afgegeven. In dat geval dient u een maand voor het verstrijken van de geldigheid opnieuw gekeurd te worden en een nieuwe medische verklaring te overleggen aan de Inspectie.

Wat neemt U mee naar de keuring?

 • Uw huidige rijbewijs of anders een ander identiteitsbewijs
 • Eigen Verklaring
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

Waaruit bestaat de Medische Keuring?

 • Gesprek over algemene gezondheid op basis van de door u ingevulde Vragenlijst
 • Geneeskundige Verklaring (Gratis verkrijgbaar via Taxi Informatielijn 0800 023 04 02 of via de website van het IVW)
 • Oogonderzoek
 • Bloeddruk- en polsmeting
 • Urine- of bloedsuikertest
 • Oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek

Eventueel kan aanvullend onderzoek volgen

Wat gebeurt er na de keuring?

De Geneeskundige Verklaring IVW wordt direct verstrekt. Deze dient u naar het IVW op te sturen.

Let op: De geldigheid van deze Geneeskundige Verklaring is 4 maanden (Besluit Personenvervoer artikel 74). Wacht dus niet te lang met opsturen!

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak