Werken met Gevaarlijke Stoffen

Het werken met gevaarlijke stoffen is niet zonder risico's voor zowel veiligheid als gezondheid - zeker in combinatie met zwaar fysiek werk vergt het veel van de medewerker. Daarom ligt de aandacht bij deze keuringen op zowel signaleren, controleren als stimuleren.

Werken met Gevaarlijke Stoffen

Werken met vervuilde grond, straling, asbest, giftige materialen – het werken met gevaarlijke stoffen kent risico’s voor zowel gezondheid als veiligheid. Van medewerkers, maar ook derden.

Elke vorm van werk stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen, vaak komen daar al snel gezondheid- en veiligheidsrisico’s bij kijken. Regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat hun werk van hen vraagt is niet enkel verstandig voor inzetbaarheid en productiviteit, maar zeker voor het Werken met Gevaarlijke Stoffen – conform de Arbowet – een verplichting.

Keuringen en periodieke medische onderzoeken hebben vier doelen:

 • de gezondheid van medewerkers in kaart brengen
 • de veiligheid van medewerkers en het werk garanderen
 • het op tijd signaleren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s
 • het stimuleren van gezonde en veilige productiviteit

Veilig werken is bij het werken met gevaarlijke stoffen extra belangrijk. Wij helpen U met (beroeps)keuringen en preventief onderzoek om aan verplichtingen te voldoen. Binnen en buiten kantoortijd. Zo kunt U zich houden op de arbeidsrisico’s en kunt de inzetbaarheid van mensen optimaliseren.

 

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak

 

Arbowetgeving

De Arbowetgeving verplicht werkgevers om hun medewerkers te informeren over veilig werken met gevaarlijke stoffen. Naast onze keuringen verzorgen wij deze trainingen, zo komen U en Uw medewerkers alles te weten over de veiligheidsaspecten van het werken met gevaarlijke stoffen in uw eigen werkomgeving.

 

Bijzondere beroepen, bijzondere aandacht

Binnen specifieke beroepsgroepen worden medewerkers regelmatig of onregelmatig blootgesteld aan schadelijke stoffen. In combinatie met fysiek zwaar werk wordt veel van mensen gevraagd, en treden risico’s op voor inzetbaarheid en productiviteit.

Wij verzorgen de specifieke medische keuring Werken met Gevaarlijke Stoffen, gericht op het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren ten aanzien van veiligheidsrisico’s en het aanreiken van handvatten om hiermee aan de slag te gaan – en te blijven. Inclusief persoonlijk advies.

 

Specifieke Werkzaamheden

Het aandachts- en servicegebied Werken met Gevaarlijke stoffen richt zich op specifieke arbeidsgebieden, elk toegespitst op specifieke risico’s.

 

Keuringen voor het werken met ademlucht / perslucht

Bij de ademluchtkeuring wordt de medische geschiktheid van de medewerker voor de functie beoordeeld. Er zijn strenge medische functie-eisen gesteld om veiligheids- en gezondheidsrisico’s van zowel medewerkers als derden te voorkomen. Deze keuring voorziet in een gerichte invulling voor ademluchtkeuring en de persluchtkeuring voor zwaar fysiek werk.

 

Keuringen voor het Werken met Straling

Ook gekend als Nucleaire Keuring / Radiologische Keuring. In het Besluit Stralingsbescherming, een onderdeel van de Kernenergiewet, staat beschreven dat een medische keuring door een stralingsarts jaarlijks verplicht is voor blootgestelde werknemers die meer dan 6 millisievert per jaar aan dosis ontvangen (Radiologisch werkers cat A). Bij deze keuring wordt onderzocht of de medewerker gezondheidsschade heeft opgelopen en wordt de geschiktheid voor het werk bepaald om zo gezondheidsschade voor de werknemer en derden te voorkomen.

De keuring kan enkel uitgevoerd worden door voor deze categorisatie specifieke, gecertificeerde en geregistreerde keuringsartsen.

Voor medewerkers die meer dan 1 millisievert, maar minder dan 6 millisievert ontvangen aan dosis (Radiologisch werkers cat B) is een onderzoek niet verplicht maar de werkgever dient wel een periodiek onderzoek aan te bieden. Dit laatste onderzoek wordt ook bij voorkeur uitgevoerd door een stralingsarts.

Niet alleen kunnen wij Uw intredings- en aanstellingskeuringen verzorgen, maar ook de periodieke keuringen. Deze keuringen worden uitgevoerd door onze gecertificeerde stralingsarts op onze vestigingen, afhankelijk van project specificaties en afspraken ook op locatie.

 

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Keuringen voor het werken met asbest

Asbest herkennen,verwijderen en afvoeren is een vak apart en wordt niet zonder goede redenen uitgevoerd door asbest gecertificeerde bedrijven. Vanwege de inherente gezondheidsrisico’s wordt tijdens het onderzoek bepaald of er schade is ontstaan door blootstelling aan asbest.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in of gerelateerd aan asbestsanering is een asbestkeuring noodzakelijk (Arbobesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5). Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werken met asbest heeft twee doelen:

 • Begeleiding van betreffende werknemers
 • Het geven van adviezen aan de werknemer en de werkgever ter voorkoming van gezondheidsschade

De vereiste waakzaamheid en lichamelijke belastbaarheid wordt bepaald door de specifieke functie en de daarbij vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarom zijn er twee categorieën keuringen voor het werken in de asbestsanering:

 • de asbestkeuring
 • asbestkeuring met ademlucht

 

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Keuringen voor het werken in de bodemsanering

Met deze keuring signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. Daarom is de keuring ook gericht op de geschiktheid voor de functie van bodemsaneerder.

Mensen werkzaam als bodemsaneerder lopen risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarom richt de keuring zich ook op bewustwording van risico’s en het belang van bescherming.

Wij voeren de keuringen uit volgens de voorschriften uit de classificaties C.R.O.W. 132.

 • Type A of A+B overdrukcabine (bijvoorbeeld kraanmachinist of chauffeur). Geen gebruik van adembescherming
 • Type A+B adembescherming (bijvoorbeeld grondwerker). Gebruik van buitenluchtafhankelijke adembescherming, zoals een volgelaatsmasker
 • Type A+B+C buitenlucht onafhankelijke ademlucht (bijzondere gevallen). Gebruik van buitenluchtonafhankelijke adembescherming, zoals ademlucht of leeflucht.

 

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Keuringen voor werken in de chemie

Het vaststellen van schade ontstaan door blootstelling aan giftige stoffen is onderdeel van deze keuringen. Daarnaast wordt gekeken naar de ontgiftingsfunctie van lever en nieren, deze behoort immers goed te zijn.

Afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, worden lichamelijke belastbaarheid èn waakzaamheid bepaald.

Er zijn drie categorieën chemiekeuringen:

 • chemie keuring
 • chemie buitenluchtafhankelijke adembescherming
 • chemie buitenluchtonafhankelijke adembescherming

 

Waaruit bestaat het algemene onderzoek?

Het onderzoek bestaat naast een nulmeting uit een onderzoek naar het goed functioneren van het menselijke bewegingsapparaat. Het goed functioneren van longen, hart en bloedvaten is een belangrijke voorwaarde. Daarom is een inspanningstest onderdeel van deze keuringen.

Bij het goed doorstaan van de keuring wordt een verklaring voor 1 jaar verstrekt. Zo kan iedereen veilig, gezond èn productief aan de slag.

 

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak

 

Deze keuringen zijn ook bekend onder de noemers:

 • Medische Keuring Schadelijke Stoffen
 • Radiologische Keuring
 • Medische Keuring Asbestsanering
 • Medische Keuring Bodemsanering
 • Medische Keuring Chemie