Asbest – medische keuring en onderzoek

Ook voor de keuring asbest kunt U bij Livam B.V. terecht. Snel, flexibel, maatwerk. Bel 085-009-1562 voor meer informatie, of maak meteen een afspraak!

Medische Keuring Asbest: verplicht voor veiligheid èn gezondheid

Asbest herkennen,verwijderen en afvoeren is een vak apart, met risico’s voor zowel veiligheid als gezondheid van medewerkers en derden. Niet zonder goede redenen wordt asbestsanering uitgevoerd door speciaal gecertificeerde bedrijven. De Medische Keuring Asbest richt zich dan ook op signaleren, controleren en stimuleren voor zowel gezondheids- als veiligheidsrisico’s.

Mensen werkzaam in de asbestsanering worden blootgesteld aan asbest, direct of indirect (asbestdeeltjes) en lopen daarbij risico’s, daarom dat zij zich regelmatig medisch moeten laten onderzoeken op eventuele gezondheidsschade door het werken met asbest. Zo kunnen tijdig maatregelen genomen worden om eventuele verdere schade te beperken en uitval te voorkomen.

De asbestkeuring?

Deze keuring is voor medewerkers die in aanmerking komen of zijn gekomen met asbest.

Waaruit bestaat de asbestkeuring?

 • basisonderzoek (lengte, gewicht, bloeddrukmeting en pols)
 • longfunctieonderzoek
 • ECG (hartfilmpje)
 • urine onderzoek
 • lichamelijk onderzoek door arts
 • Anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Op indicatie en vanaf 40 jaar een hartfilmpje / ECG
 • Op indicatie X-thorax
 • Op indicatie sputumonderzoek;
 • Advies en aanbevelingen (anti-rook advisering)
 • Longfunctieonderzoek (spirometrie)

Wat moet u meenemen?

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Ingevulde vragenlijsten, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek in te vullen
 • Bril en/of lenzen
 • Medicatie (evt.) in originele verpakking
 • U hoeft geen urine mee te nemen, hiervoor bestaat de mogelijkheid ter plaatse

De keuring

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in of gerelateerd aan asbestsanering is een asbestkeuring noodzakelijk (Arbobesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5). Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werken met asbest in de asbestsanering heeft twee doelen:

 • Begeleiding van betreffende werknemers
 • Het geven van adviezen aan de werknemer en de werkgever ter voorkoming van gezondheidsschade

De standaard asbestkeuring voorziet in een geneeskundige verklaring van geschiktheid voor het werken met buitenlucht afhankelijke adembescherming.

Voor de groep van asbest-ruimers, die naast de aan de keuring gestelde eisen ook met persluchtmaskers werken (buitenlucht onafhankelijke adembescherming), gelden tevens eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen ten aanzien van bodemsanering of brandweerlieden (persluchtkeuring).

Wanneer moet de medische keuring asbestsanering gedaan worden?

Keuring vindt plaats bij indiensttreding en daarna is de keuringsfrequentie:

 • elke 3 jaar

Bij werken met persluchtmasker onder fysiek zware omstandigheden:

 • t/m 50 jaar elke 2 jaar
 • 50 jaar en ouder elk jaar

De keuring is een wettelijk verplicht Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) van werknemers. Deze werknemers komen in aanraking met asbest en/of zijn werkzaam in de asbestsanering.

Volgens de Arbowet wordt het werken met giftige stoffen ingedeeld in 3 risicoklassen, op grond van de aard en mate van verontreiniging. Bij blootstelling boven de grenswaarden (risicoklasse 2 en 3) is een asbestkeuring verplicht.

Achtergrond

Tot in de jaren tachtig is asbest veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Ten gevolge van blootstelling aan asbest, kunnen echter verschillende asbestziekten ontstaan:

 • asbestose
 • asbestpleuritis
 • longkanker
 • mesothelioom
 • pleura verdikking

De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. Er geldt strenge wet- en regelgeving voor het omgaan met en verwijderen van asbest, met goede redenen.

Deze medische keuring is ook gekend als:

 • Keuring Asbestsanering
 • Asbestsaneringskeuring
 • Medische keuring schadelijke stoffen
 • Medische Asbestkeuring
 • GPO (Gericht Periodiek Onderzoek) Asbestsanering
 • Arbo Asbestkeuring
 • Asbestkeuring