Perslucht / ademluchtkeuring

Werken met Perslucht (met fysieke belasting) - een vereiste keuring voor het werken met ademlucht onder zware fysieke belasting.

Persluchtkeuring & ademluchtkeuring

Let op! Deelname heeft geen zin als U niet geheel fit bent, bijvoorbeeld na griep. Het heeft ook geen nut tijdens (een periode van) arbeidsongeschiktheid. Is dit het geval, neem dan contact met ons (en natuurlijk Uw werkgever) op.

Gebruik van onafhankelijke adembescherming is niet enkel iets van de brandweer. In productieomgevingen, de proces industrie maar ook in andere sectoren wordt van ademluchttoestellen en / of onafhankelijke adembescherming gebruik gemaakt. Strenge opleidingseisen zijn moet zonder goede redenen van toepassing.

De perslucht / ademluchtkeuring is geschikt voor iedereen die een ademluchtmasker draagt of werkt met perslucht. Met een perslucht / ademluchtkeuring,  beoordeelt de bedrijfsarts of de werknemer wel of niet medisch inzetbaar is voor gebruik van een ademluchtmasker.

De persluchtkeuring met fysieke belasting is voor werknemers die in combinatie met het dragen van perslucht, ook lichamelijk zwaar belastend werk uit moeten voeren. Voor deze functie is het goed functioneren van het bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten een kritieke voorwaarde.

Denk bij zwaar lichamelijk belastend werk o.a. aan:

 • Inzet bij calamiteiten (inclusief levensreddend werk)
 • Cleaningwerkzaamheden (bijvoorbeeld in tanks)
 • Klimmen/klauteren
 • Hittebelasting

Wat moet ik meenemen?

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Indien beschikbaar het Safetylogboek (PSL of “groene boekje”)
 • Ingevulde vragenlijsten
 • Bril en/of contactlenzen
 • Medicatie (eventueel) in originele verpakking

U hoeft geen urine mee te nemen. Dit kan op onze keuringslocatie worden gedaan.

Waaruit bestaat de ademlucht / persluchtkeuring?

 • Bespreken van de ingevulde vragenlijst
 • Meting van lengte en gewicht
 • Meting van uw bloeddruk
 • Uitvoeren van een longfunctietest
 • Onderzoek naar uw gezichtsvermogen
 • Uitvoeren van een gehoortest
 • Urine onderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Inspanningstest (fietstest)

Hoe lang duurt de keuring?

De keuring neemt tussen de 45 en 60 minuten tijd in beslag.

Geldigheidstermijn en keuringsfrequentie

 • Jonger dan veertig jaar: één keer in de vier jaar
 • Van veertig tot en met vijftig jaar: één keer in de twee jaar
 • Ouder dan vijftig jaar: één keer per jaar

Wanneer een persluchtkeuring of ademluchtkeuring?

De perslucht medische keuring wordt stelt inzetbaarheid vast voor het langdurig achtereen werken met perslucht en beschermende kleding, wat extra fysieke inspanning vereist.

Deze keuring is verplicht indien de werkgever de werknemers met adembescherming of perslucht laat werken. De gezondheid van werknemers moet in orde zijn om zonder risico te kunnen functioneren met onafhankelijke adembescherming. Een medische keuring geeft hier duidelijkheid over en is bovendien wettelijk verplicht.