Radiologische Keuring – Werken bij EPZ

Gaan Uw medewerkers aan de slag bij EPZ? Dan is een Radiologische Keuring vereist. Wij helpen Uw mensen graag, professioneel en met persoonlijk advies.

Richtlijnen Werken bij EPZ – Radiologische Keuring

Zonder dat we het merken lopen we elke dag een dosis natuurlijke radioactieve straling op. Dat hoort bij het dagelijks leven. Zonder dat we het beseffen is de dosis natuurlijke straling in sommige gevallen veel hoger dan je oploopt in het hart van een kerncentrale. Werken met ioniserende straling (waaronder radioactieve straling valt) is zeer precieze zaak van meten en weten. Het is niet zonder reden dat een Radiologische Keuring vereist is voor het werken in omgevingen met ioniserende straling.

Deze medische keuring is voor medewerkers die blootgesteld worden aan radioactieve (ioniserende) straling.

Waaruit bestaat de radiologische keuring / stralingskeuring?

 • basisonderzoek (lengte, gewicht, bloeddrukmeting en pols)
 • visusonderzoek
 • longfunctieonderzoek
 • audiogram
 • bloedonderzoek
 • lichamelijk onderzoek door arts

Wat moet u meenemen?

 • ingevulde vragenlijsten
 • geldig legitimatiebewijs
 • indien van toepassing: medicatie overzicht

Aan de slag bij EPZ

Gaan Uw medewerkers aan de slag bij EPZ? Dan moet U niet enkel hen voorzien van een Radiologische Keuring door een van onze gecertificeerde stralingsartsen, Uw medewerkers dienen ook rekening te houden met strenge voorschriften inzake veiligheid en gezondheid. Dit is waarom het persoonlijk gesprek met en advies van de stralingsarts zo belangrijk is. Een keuring voor het Werken met Straling is meer dan het papier. Een gegeven wat ook integraal onderdeel van beleid en bewustzijn bij het EPZ is, tenslotte produceert het bedrijf al meer dan 40 jaar energie op veilige en betrouwbare wijze. Dat staat ook bij hen voorop, bij besluitvorming, onderzoek en werkzaamheden.

Opleiding en training

De basisopleiding is het begin voor het werken bij een kerncentrale, deze neemt anderhalf jaar in beslag. Men krijgt klassikaal les voor eerste theoretische kennis over (onder meer) fysica en reactorkunde, gevolgd door praktijkonderwijs en training op simulators aan de Kraftwerkschule in Essen. Uiteindelijk volgt het staatsexamen. Bij goed gevolg verkrijgt men een licentie om te mogen werken in een wachtploeg en gaat men onder begeleiding van een ervaren collega aan de slag. Elk jaar volgen medewerkers een herhalingscursus om de theorie (techniek, fysica) levend te houden. Daarnaast wordt voorzien in een keur aan functie-gerelateerde cursussen,denk aan:

 • Alarmplanoefeningen
 • Brandweeroefeningen
 • Iedere afdeling oefent apart eigen taken
 • Trainingen menselijk gedrag
 • Toolbox meetings om veilig werken voor te bereiden
 • Workshops over algemene en specifieke zaken in het licht van de veiligheidscultuur.
 • Informatievoorziening aanstaande werkzaamheden en uitvoering

Gemiddeld volgen jaarlijks enkele tientallen medewerkers (nieuw of nieuw in een functie) een praktische opleiding voor de benodigde installatiekennis. Daarnaast worden er jaarlijks meer dan tien ‘opfriscursussen’ georganiseerd om bestaande kennis op te frissen en nieuwe zaken bij te leren.

De wachtmedewerkers van de kerncentrale trainen twee keer per jaar een week lang op de Krafftwerkschule (de simulator) in het Duitse Essen. Hier worden alle mogelijke en niet-voorziene praktijksituaties nagebootst die in een kerncentrale kunnen plaatsvinden. Simulatortrainingen zijn een vergunningstechnische verplichting.

Medewerkers worden elk jaar voorzien van een Radiologische Keuring, de geldigheidsduur daarvan is een jaar, maar is ook ondergeschikt aan cumulatieve blootstelling. Het kan dus best zijn dat een medewerker reeds een Radiologische Keuring gehad heeft, echter door frequentie en aard van werkzaamheden minder lang dan het vastgestelde jaar arbeidsmatig actief mag zijn op een locatie.

Bron: EPZ.

Toezicht ANVS

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) controleert aan de hand van verplichte rapportages of EPZ voldoet aan de voorschriften. Ook houdt de ANVS vrijwel dagelijks toezicht op de werkvloer in de kerncentrale. Werken Uw medewerkers bij EPZ, direct of via onderaanneming? Dan worden ook zij – en registraties en certificaties – zorgvuldig gecontroleerd.

De slager keurt niet zijn eigen vlees

Geen sprake van. Bij de keuring spelen vier partijen een rol.

 • EPZ is als vergunninghouder verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid
 • De ANVS (KFD) wil als wettelijk toezichthouder dat EPZ aantoont dat het reactorvat van Borssele vrij is van waterstofvlokken. KFD heeft het Plan van Aanpak van EPZ goedgekeurd.
 • NRG is een voor nucleaire drukapparatuur gecertificeerde inspectiefirma die dit soort onderzoeken internationaal uitvoert.
 • Lloyd’s Register (Stoomwezen) is de Aangewezen Keurings Instelling (AKI) die namens de overheid de meetmethode en de uitvoering van NRG heeft beoordeeld.

Dit is wettelijk zo geregeld juist om te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt. Voor U als (onder)aannemer heeft dit tot gevolg dat ook U en Uw medewerkers streng getoetst worden inzake veiligheid, gezondheid en compliancy. Dit omvat niet enkel zaken als Verklaring Goed Gedrag en Geheimhoudingsverklaring, maar ook het voldoen aan specifieke richtlijnen.

Lees hier de aanvullende richtlijnen Regels rondom toegang en verblijf EPZ

Radioactiviteit en gezondheid

Van blootstelling aan een heel hoge dosis radioactieve straling kan de mens ziek worden. U moet dan wel aan heel extreme zaken denken zoals een nucleair ongeval of het per ongeluk binnenkrijgen van radioactieve stoffen. Het is dus van groot belang dat we verstandig en veilig omgaan met de grondstoffen, de nucleaire producten en het afval.

Controle

Bij EPZ gaat men zeer zorgvuldig om met alle werkzaamheden omtrent radioactiviteit en radioactieve materialen. Veiligheid en gezondheid van mens en omgeving staat centraal.

Medewerkers dragen permanent meetinstrumenten (dosimeters) bij zich die de opgelopen dosis – hoe klein ook – vastleggen. Voor medewerkers worden strengere stralingslimieten gehanteerd dan voorgeschreven door de wet. Medewerkers dragen dosimeters van EPZ én van de overheid, zodat de blootstellingsdosis dubbel wordt gecontroleerd.

Behandeling en vervoer van radioactieve (rest)stoffen zijn omgeven door strenge procedures, onafhankelijke controles en veilige (transport)voorzieningen. In Nederland houdt de Kernfysische Dienst namens de regering toezicht.

Medische keuringen in categorieën van werken in omgevingen of het uitvoeren van werkzaamheden waarbij ioniserende straling een factor is zijn streng onderhevig aan eisen en toezicht. Er zijn goede redenen waarom een Radiologische Keuring enkel door een gecertificeerde stralingsarts uitgevoerd mag worden.

Blootstelling aan radioactiviteit en straling

De hoeveelheid straling die U oploopt (dosis) bepaalt of er schade aan de gezondheid optreedt. Een algemeen onderscheid bij ongezonde blootstelling aan radioactieve straling:

 • Uitwendige bestraling: je lichaam is in de buurt van een stof die radioactieve straling afgeeft. Dat kan in een kerncentrale bijvoorbeeld bij onzorgvuldig handelen bij onderhoud aan de installatie.
 • Inwendige besmetting: je hebt radioactieve stoffen in je lichaam gekregen door inslikken of via een wond. Je draagt dan een radioactieve bron in je lichaam. Zoiets kan gebeuren door onverantwoordelijk handelen in de installatie, zoals eten tijdens onderhoudswerk.

Door goede opleiding, streng toezicht, grondige voorbereiding en een verantwoorde, procedurele werkwijze is ongewenste blootstelling vermijdbaar. Een Radiologische Keuring voorziet niet enkel in toetsing en signaleren, maar voorziet ook in het verstrekken van inzichten om bewustzijn van veiligheid en gezondheid te stimuleren.

Gezondheidseffecten

De schade die optreedt aan Uw gezondheid wordt bepaald door de dosis. Hoe hoger de dosis, hoe meer schade aan cellen in ons lichaam:

 • Lage stralingsdosis: geen korte termijneffecten, er treden geen acute gezondheidsproblemen op. Beschadigde cellen repareert het lichaam zelf. Er is een kans dat het DNA in de celkern beschadigd raakt wat op lange termijn kanker kan veroorzaken. Het ALARA- principe in de kerncentrale zorgt ervoor dat ook de kleinste dosis wordt vermeden.
 • Hoge stralingsdosis: het effect van de straling op het lichaam is direct merkbaar. Het lichaam raakt zo zeer beschadigd dat organen niet goed meer functioneren. Mensen voelen zich ziek, zijn misselijk, krijgen diaree en allerlei andere acute ziekteverschijnselen. De symptomen worden vaak aangeduid als stralingsziekte. Deze dosis is voor medewerkers in de kerncentrale alleen mogelijk onder extreme ongevalscondities. Ook onder ongevalsomstandigheden zijn alle handelingen er op gericht de dosis en emissies zo laag mogelijk te houden.

Bron: EPZ.

Meer over straling

Straling in je dagelijks leven. Wettelijke limiet voor kunstmatige bronnen 1 mSv per jaar

 • Werken als skileraar 8,00 mSv per jaar
 • Medische behandelingen, gemiddeld 0,96 mSv per jaar
 • Je eigen lichaam 0,40 mSv per jaar
 • Wonen in een betonnen apartement, gemiddeld 0,30 mSv per jaar
 • Twee weken kamperen in de Ardennen 0,20 mSv
 • Tien uur van Amsterdam naar Amerika vliegen 0,05 mSv

Straling in de kerncentrale. Wettelijke limiet 20 mSv per jaar

 • Bedrijfslimiet EPZ Radiologisch medewerker A 6,00 mSv per jaar
 • EPZ streefwaarde maximale dosis EPZ Radiologisch medewerker A 3,00 mSv per jaar
 • Werkelijk opgelopen gem. jaardosis Radiologisch medewerker A 0,50 mSv per jaar
 • Naast de kerncentrale staan 0,04 mSv per jaar

Bron: EPZ.