PMO: Preventief Medisch Onderzoek

Een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) geeft U en Uw werknemer goede, gezonde en praktische inzichten om verzuim te voorkomen.

Het PMO: vroegtijdig inzicht geeft gezonde prikkels

Regelmatig de balans opmaken loont zich, voor mens en bedrijf. Elke werknemer heeft standaard een wettelijk recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), uitbreidbaar tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Wij kunnen beide onderzoeken voor U uitvoeren voor inzichten in gezondheidseffecten en knelpunten in welzijn en arbeidsomstandigheden.

Bel 085-009-1562 voor meer informatie of stuur ons een email met Uw gegevens, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met U op. Wij bieden U graag verder inzicht in het Preventief Medisch Onderzoek.

 

 

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek

Het Preventief Medisch Onderzoek is bedoeld voor alle werkende mensen. Dus niet alleen voor werknemers met een werkgever, maar ook voor zelfstandigen. Het is er niet enkel voor mensen actief in zwaar lichamelijk werk of werkzaam in risicovolle omstandigheden (bijvoorbeeld bij het werken met gevaarlijke stoffen) – het is voor jong en oud, met èn zonder gezondheidsklachten. Het Preventief Medisch Onderzoek richt zich ook op preventie. Voor zowel veiligheid als gezondheid.

 

Wat levert een PMO op?

 • Het stimuleert positief veiligheidsgedrag
 • Het verhoogt de (duurzame) inzetbaarheid
 • Het verlaagt verzuim en verloop
 • Het geeft inzicht in gezondheid en vitaliteit
 • Het maakt duidelijk hoe mensen energiek en scherp kunnen blijven

 

Verplicht conform de Arbowet

De Arbowet verplicht werkgevers om werknemers dit preventieve onderzoek aan te bieden. De basis voor zowel PAGO als PMO volgt uit uw Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en is conform richtlijnen uitsluitend gericht op het ontdekken van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Dat wil niet zeggen dat het PMO als verplichting enkel een last hoeft te zijn. Integendeel, het is praktisch inzetbaar voor zowel mens als bedrijf. Wenst U meer informatie voorafgaand aan te nemen stappen? Dat kan, wij helpen U graag.

Elke werknemer mag zelf bepalen of hij of zij van het aangeboden Preventief Medisch Onderzoek (PMO) gebruik maakt.

 

Vroegtijdig inzicht geeft gezonde prikkels

Hart- en vaatziekten spelen – bijvoorbeeld – een belangrijke rol in de verzuimkosten, een gegeven waarvan de verwachting is dat de impact hiervan zal blijven toenemen. Keuring op deze mogelijke risico’s is van interesse en belang voor zowel werknemer als werkgever, vroegtijdig signaleren van deze en andere risico’s is ten slotte van meer belang dan enkel als verzuimfactor. Dit geldt ook voor signalering beroepsziekten of effecten arbeidsomstandigheden. Aan de andere kant zijn resultaten van en advies vanuit het PMO zeer bruikbaar voor mensen om hun gezondheid in perspectief te stellen. Het sleutelwoord van het PMO is tenslotte “preventie”.

 

Waaruit bestaat het PMO?

Het eerste gedeelte van het onderzoek omvat een uitgebreide vragenlijst voor de werknemer, na afronding gevolgd door een individuele rapportage over de bevindingen. Deze worden verder toegelicht en waar geïndiceerd voorzien van persoonlijk advies en praktische tips.

Het tweede gedeelte van een Preventief Medisch Onderzoek behelst een fysiek onderzoek, de resultaten worden besproken en ook hier krijgt U concreet advies, praktische tips en een gezond perspectief.

 

Voorbeelden van mogelijke onderdelen van een Preventief Medisch Onderzoek

 • Uitgebreide vragenlijst
 • Gesprek, lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts
 • Oog onderzoek (visus)
 • Bloed onderzoek
 • Urine onderzoek
 • Lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag (biometrie)
 • ECG (hartfilmpje)
 • Ggehoor onderzoek (audiometrie)
 • Specifiek branche gericht onderzoek

Samen met U bekijken welke onderdelen relevant zijn voor uw bedrijf.

 

Vaak voorkomende misverstanden

 • PMO is alleen voor oudere werknemers.
 • Als je je gezond voelt, is meedoen aan PMO zinloos.
 • De bedrijfsarts speelt je gegevens door aan je leidinggevende.
 • Het PMO is er om de kneusjes eruit te halen en zo de productiviteit te verhogen.
 • Werknemers zijn altijd verplicht om aan een oproep voor PMO gevolg te geven(tenzij de CAO het oplegt).

Heeft U vragen? Bel ons gerust op 085-009-1562, of stuur ons een email met Uw vraag, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met U op.

 

Goed onderzoek brengt risico’s in kaart

Een PMO maakt de balans op voor gezondheid, veiligheid en productiviteit. Voor U als werknemer of zelfstandige, en in algemene zin voor het bedrijf. Hoe gezond bent U? Moet U rekening houden met risico’s vanuit arbeidsomstandigheden? Zijn er problemen die te maken hebben met het werk en invloed hebben op de gezondheid?

Er zijn strenge bepalingen ten aanzien van welke gegevens de werkgever te zien krijgt. Privacy is een integraal onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek. Toch is het PMO voor een bedrijf een uitgelezen kans om bedrijfsprocessen en bedrijfscontinuïteit onder de loep te leggen, informatie en advies te verkrijgen voor mogelijke verbeteringen – voor bedrijf èn mensen. De inzichten die een werkgever kan verkrijgen middels een Preventief Medisch Onderzoek geven een effectief instrument voor vroegtijdig signaleren van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. De kosten van een PMO vallen in verhouding tot zaken als verzuim, WIA-instroom, cumulatieve ontwikkelingen arbeidsomstandigheden e.d. in het niet.

Regelmatig de balans opmaken loont zich, voor mens en bedrijf.

 

 

Ook gekend als:

 • PMO onderzoek
 • PMO keuring
 • PAGO

 

De specialist voor Uw preventief medisch onderzoek

Medische Keuringen, Preventief Medisch Onderzoek en Arbodienstverlening. Snel en flexibel. Bij U in de buurt, of op locatie!

Bel 085-009-1562 voor meer informatie een afspraak