Basispakket PMO

Wat is het PMO Basispakket? Hoe kan ik het PMO uitbreiden of doelgericht maken met modules? Meer informatie over de inhoud van een PMO vindt u hier.

PMO basisonderzoek

Elk Preventief Medisch Onderzoek is modulair opgebouwd. Het fundament is het basispakket, afhankelijk van wensen, omstandigheden en budget kunt U uit een veelvoud aan opties kiezen om tot diepere inzichten te komen, of specifieke focus te leggen op gewenste aandachtsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsomstandigheden zoals werken met geluidsoverlast of blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Het basispakket voldoet aan de eisen van RI&E (de Risico Inventarisatie & Evaluatie). De inhoud van het PMO basisonderzoek is conform alle wettelijke vereisten en voorschriften Inspectie van de Gezondheidszorg. Door het basispakket uit te breiden met modules kunt U het PMO zo uitgebreid of doelgericht maken als U wenst.

 

PMO basispakket

Elk PMO omvat in ieder geval het basisonderzoek, bestaande uit:

  • Persoonlijk medisch rapport voor de werknemer
  • Visus (oogonderzoek)
  • Spirometrie (longfunctie, peakflow)
  • Biometrie (bloeddruk, lengte, gewicht)
  • Medische vragenlijst (leefstijl, voeding, sport, familiegeschiedenis)

Het PMO basisonderzoek kunt u uitbreiden met extra PMO modules. Deze kunnen niet zonder het basispakket worden afgenomen.

 

Resultaten van het basisonderzoek

Als richtlijn geldt dat ongeveer 2 tot 4 weken na uitvoering de medewerkers een persoonlijk medisch rapport ontvangen met overzichten van uitslagen en persoonlijk advies. De rapportage wordt aangeleverd in een verzegelde enveloppe: geheimhouding is immers een wettelijk vereiste. Daarnaast is privacy een grote factor, net als vertrouwen. Het is een essentieel vereiste om tot productieve en praktische inzichten te komen voor zowel mens als bedrijf. Bent U werkgever? Dan kunt U een groepsanalyse van het PMO aanvragen bij deelname van meer dan 20 werknemers.

 

Regelmatig de balans opmaken loont zich. Voor mens en bedrijf

Een PMO maakt de balans op voor gezondheid, veiligheid en productiviteit. Voor U als werknemer of zelfstandige, en in algemene zin voor het bedrijf. Hoe gezond bent U? Moet U rekening houden met risico’s vanuit arbeidsomstandigheden? Zijn er problemen die te maken hebben met het werk en invloed hebben op de gezondheid? hoe hou ik mijn mensen en mijzelf energiek en scherp? Kan ik verzuim voor zijn? Kunnen we uitval voorkomen door inzicht in effecten van keuze- en werkgedrag?