Geheimhouding en PMO

Alles over de geheimhouding bij een PMO vindt u hier: een fundamenteel vereiste voor goede uitvoering en nuttige opvolging. Voor mens en bedrijf!

PMO en geheimhouding

Regelmatig de balans opmaken loont zich, voor mens en bedrijf. Elke werknemer heeft standaard een wettelijk recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), uitbreidbaar tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Dat is niet enkel handig om inzicht te krijgen in arbeidsomstandigheden en risico’s, maar het is ook nuttig voor perspectief op eigen gezondheid. Maar hoe zit het met geheimhouding als het onderzoek wordt aangeboden door de werkgever? Hoe staat het met Uw privacy? Geheimhouding bij PMO is een fundamenteel vereiste voor goede uitvoering en nuttige opvolging. Voor mens en bedrijf.

Uw gezondheid is immers zaak van U zelf en Uw naasten. Niemand kan U verplichten Uw werkgever hier bij te betrekken.

Beroepsgeheim

Het PMO wordt altijd door een erkende arts afgenomen en uitgevoerd op een locatie met voorzieningen voor privacy. Wat U met de arts bespreekt blijft strikt tussen U en de arts. Het beroepsgeheim is heilig.

Persoonlijk Medisch Rapport

De bevindingen van het PMO, het resultaat van vragenlijst, gesprek en onderzoek(en), worden in een medisch rapport door de arts gezet. Deze rapportage omvat de uitslagen van de voor het PMO gekozen onderzoeken (modules). Dit gaat vergezeld van advies over Uw gezondheidstoestand en – indien van toepassing – bevat observaties en/of aanbevelingen ten aanzien van gezondheidsproblemen of risico’s.

Deze rapportage is voor U alleen. U krijgt het persoonlijk toegestuurd in een gesloten enveloppe, het wordt niet gedeeld met de werkgever. Het kan uiteraard handig zijn om op onderdelen melding te maken aan Uw werkgever om samen actie te ondernemen: denk bijvoorbeeld aan bedrijfsinitiatieven voor het stoppen met roken (samen gaat dat altijd beter dan alleen), of observaties gerelateerd aan arbeidsomstandigheden, hulpmiddelen en eventuele verbetering daarvan. Dit is echter Uw eigen keuze.

PMO en Uw werkgever

Uw werkgever kent dan wel de verplichting om het PMO aan te bieden, het is echter niet enkel dat. Ook voor een werkgever geeft het PMO nuttige instrumentatie. Niet gericht op het individu, wel gericht op arbeidsomstandigheden, gezondheidsrisico’s, inventarisaties voor mogelijke verbeteringen en zo meer. Wanneer een managementrapportage onderdeel is van het uitgevoerde PMO dan zijn dit de aandachtsvelden voor het bedrijf. De arts stelt hierin globale groepsanalyses en omgevingsobservaties in op, voorzien van advies en opties voor beleid.

Geheimhouding is ook hierin integraal onderdeel van zowel uitvoering als rapportage. Er worden geen personen genoemd of aangeduid. Er wordt in algemene zin gesproken over risico’s en percentages. Zo krijgt het bedrijf goede inzichten en blijft Uw anonimiteit gewaarborgd.

Geheimhouding, privacy en anonimiteit zijn essentieel voor een goede uitvoering van het PMO, en voor de juiste opvolging. Mensen moeten vertrouwen kunnen hebben. In zichzelf, elkaar, hun omgeving – dit is de basis voor nuttige inzichten. Voor mens en bedrijf. Om deze reden worden groepsanalyses ook enkel aangeboden bij minimale deelname van 20 personen om statistisch herleiden te voorkomen.