PMO Modules en opties

Hoe kan ik het PMO uitbreiden of doelgericht maken met modules? Welke PMO modules kan ik kiezen? Meer informatie over de inhoud van een PMO vindt u hier.

De PMO Modules voor uitbreiding en verdieping

De volgende PMO modules kunnen gekozen worden als aanvulling op het PMO basispakket. Ze zijn niet af te nemen zonder het basisonderzoek. Elke module kan apart toegevoegd worden, afhankelijk van Uw mensen ten aanzien van RI&E. Zo is het mogelijk het PMO in te zetten om inzicht te krijgen in arbeidsprocessen, algemene gezondheid en risico’s maar ook effecten arbeidsomstandigheden. Medewerkers krijgen gezonde en productieve inzichten in hun gezondheid en perspectief, het bedrijf verkrijgt nuttige informatie voor risicobeheersing.

Het Preventief Medisch Onderzoek richt zich ook op preventief signaleren, voor mens en bedrijf. Bij voorbereiding op het aanbieden van een PMO is het essentieel om doelen, vereisten en perspectieven in kaart te brengen. De beschikbare PMO Modules kunnen zowel mens als bedrijf van dienst zijn voor praktisch inzet en nuttige instrumentatie.

 

 

Beschikbare Modules Preventief Medisch Onderzoek

PMO Module Griepvaccinatie

Bescherm uw werknemers eenvoudig tegen griep en reduceer verzuim. Uitvoering in kwartaal vier.

PMO Module Tevredenheidsonderzoek

Geeft werkgever een beter beeld van welke punten als positief worden ervaren door de medewerker zodat verbeteringen voor productiviteit ingezet kunnen worden.

PMO Module Onregelmatig Werk

Preventief inzicht in werk- en rusttijden, tevredenheid met het dienstrooster, impact van ploegendienst op mentale en lichamelijke gezondheid.

PMO Module Fysieke Belasting

Inzicht in ervaren zwaarte van het werk, kracht zetten, tillen, duwen en trekken in relatie tot gezondheid en ervaren klachten.

PMO Module Psychosociale Arbeidsbelasting (werkdruk)

Inzicht in stressniveaus en mentale weerbaarheid gerelateerd aan (onder meer) werkdruk, regelmogelijkheden en energiebronnen.

PMO Module Vitaliteit en Productiviteit

Geeft inzicht in vitaliteit en productiviteit van de deelnemer.

PMO Module Conditie (sub-maximaal)

Door middel van een fit/conditietest worden werknemers bewust gemaakt van hun eigen lichaamsleeftijd. Deze leeftijd kan afwijken van de chronologische leeftijd.

PMO Module ECG in rust

Spoor risico’s en afwijkingen aan het hart tijdig op. Zeer nuttig voor oudere medewerkers, het opsporen van verhoogde risico’s voor jongere medewerkers en in het bijzonder voor mensen in managementfuncties.

PMO Module ECG inspanning

Opsporing en signaleren van verhoogde risico’s en afwijkingen aan het hart. Gericht op beroepen en functies met fysieke belasting.

PMO Module Oogonderzoek / Beeldschermonderzoek

Vooral werknemers die veel achter het beeldscherm werken hebben veel aan dit onderzoek, preventieve focus op het voorkomen van risico’s voor Uw zicht uit verkeerde blootstelling.

PMO Module Spirometrie

Een screening gericht op longfuncties om mogelijke afwijkingen of opgebouwde schade te signaleren.

PMO Module Audiometrie

De audiometrie bekijkt de al opgelopen gehoorschade en de risico’s op verdere beschadiging. Werken Uw medewerkers met geluid of met blootstelling aan lawaai? Dan geeft deze module inzicht in omstandigheden, risico’s en mogelijkheden voor preventie en schadebeperking.

PMO Module Biometrie

Deze uitbreiding van lichamelijke onderzoek spoort specifieke lichamelijke klachten en risico’s op aan/in:

 • hoofd/hals
 • reflexen
 • hart en bloedvaten
 • longen
 • buik

PMO Module Urineonderzoek

Het preventief urineonderzoek kan bepaalde aandoeningen uitsluiten of juist aantonen. Afhankelijk van overeengekomen parameters kan het onderzoek de volgende risico’s opsporen:

 • Nierschade (door o.a. eiwit in de urine)
 • Suikerziekte, Diabetes mellitus (door o.a. een hoge PH waarde of glucose)
 • Aandoeningen in de urinewegen, urine leiders, blaas of prostaat (o.a. bloed in urine)

PMO Module Bloedonderzoek Vingerprik

De bloedwaardes geven informatie over:

 • te hoog cholesterol
 • suikerziekte

PMO Module Bloedonderzoek (gericht)

Bloedonderzoek met specifieke focus op:

 • te hoog cholesterol
 • suikerziekte
 • nierafwijkingen
 • ontstekingen & infecties
 • bloedarmoede

PMO Module Bloedonderzoek (groot)

Bloedonderzoek met specifieke focus op:

 • te hoog cholesterol
 • suikerziekte
 • nierafwijkingen
 • ontstekingen & infecties
 • bloedarmoede
 • schildklierfunctie (trage werking kan voor vermoeidheid en overgewicht zorgen)
 • leverfunctie (bijvoorbeeld aantasting door overmatig alcoholgebruik)

PMO Module Informatiepakket

Wij voorzien U met heldere informatie over het PMO, de onderdelen, de uitvoering en de opvolging. De informatie is gesplitst in documentatie voor bedrijf en medewerkers, indien gewenst kunnen wij ook een presentatie verzorgen bij U op het bedrijf. Het is tevens mogelijk om het bedrijf te ondersteunen bij de voor PMO vereiste informatiestrategie.

PMO Module Groepsanalyse

Als werkgever kunt u een groepsanalyse ontvangen van het PMO bij deelname door meer dan 20 werknemers. Dit is het minimale aantal om statistisch herleiden tot individuele mensen te voorkomen. Lees meer over noodzaak en nut, voor mens en bedrijf, van geheimhouding.

PMO Module Managementrapportage

Indien U als bedrijf specifieke doelstellingen heeft geformuleerd voor inhoud, uitvoering en analyse van het PMO kunt U hierover een gerichte rapportage ontvangen. Dit verslag richt zich op correlaties, observaties en aanbevelingen. Deze rapportage is altijd onderhevig aan de beperkingen van statistisch herleiden, persoonsgegevens en anonimiteit conform Richtlijnen.