Werknemer en PMO

Bent U werknemer en zoekt U meer informatie over een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) van Uw werkgever? Dan bent U hier aan het juiste adres!

Inzicht in PMO (Preventief Medisch Onderzoek) voor de werknemer

Bent U werknemer en zoekt U meer informatie over een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) van Uw werkgever? Dan bent U hier aan het juiste adres.

Heeft U na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen, neemt U gerust contact op. Wij helpen U graag.

 

De werkgever is verplicht een PMO aan te bieden

Er is wel eens onduidelijkheid over de verplichtingen rondom het PMO. Conform Artikel 18 van de Wet Arbeidsomstandigheden dient de werkgever de werknemer in staat te stellen een onderzoek te ondergaan, er op gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

Gratis Health-check

U kan een goed uitgewerkt PMO heel goed gebruiken als een gratis health-check, maar dan bij U in het bedrijf en betaald door de werkgever. Let er echter op dat het PMO modulair is. Uw werkgever kiest de invulling, interne communicatie – bijvoorbeeld middels Uw ondernemingsraad – is daarom essentieel onderdeel van voorbereiding.

Het onderzoek is een goede toets voor Uw productiviteit onder Uw arbeidsomstandigheden. Ook is het een nuttig moment voor advies over Uw keuzes ten aanzien van werk, leefstijl en gezondheid. Er is geen verplichting om deel te nemen (tenzij het PMO onderdeel is van arbeidsspecifieke keuringen), maar waarom zou u niet meedoen? Het is tijdens werktijd, bij U in het bedrijf en het is gratis. U krijgt meer inzicht in Uw gezondheid, veiligheid en perspectief.

Het PMO biedt U als werknemer een aantal voordelen. Zie het PMO als een momentopname om meer inzicht te krijgen in gezondheid en de risico’s die U (vaak onvermoed) loopt.

Het PMO is net als een check-up of health-check een onderzoek op het gebied van gezondheid, heeft echter daarnaast een arbeidsgerichte focus. Denk aan veiligheid, arbeidsomstandigheden en dergelijke. Het aanbod van health-checks groot, U kan het met gemak zelf regelen. Het PMO is echter een gericht onderzoek dat de werkgever voor U regelt, bij U op het werk. Uw werkgever geeft hiermee aandacht aan Uw gezondheid – voor hem een verplichting, voor U een nuttig en gratis instrument.

Een uitgelezen kans om deel te nemen en gezondheidsadvies te krijgen. Dat kan een kort moment van inzicht zijn, of een meer uitgebreid overzicht. Dat is afhankelijk van de invulling van het PMO, daarom is goed intern overleg van groot belang.

U krijgt hoe dan ook altijd advies en inzicht, maar het loont zich om de invulling van het PMO in het bedrijf te bespreken. Het gaat tenslotte om Uw gezondheid, en we mogen niet vergeten dat Uw werkgever een goed ingevuld PMO heel praktisch kan inzetten. Bijvoorbeeld voor verbetering arbeidsomstandigheden, het opvangen van signalen en zo meer.

Resultaten van het PMO

De uitkomst van het gratis gezondheidsonderzoek krijgt U toegezonden in een gesloten envelop geleverd aan Uw werkgever. Deze draagt zorg voor levering middels de interne post. Uw werkgever krijgt geen inzage in de medische rapporten i.v.m. de medische geheimhouding van onze artsen. Enkel U krijgt een persoonlijk gezondheidsadvies en een beeld van de risico’s die U loopt. Vervolgens kunt U zelf stappen nemen om na deze gratis health-check eventueel verdere stappen te ondernemen.

 

PMO en geheimhouding

Onze artsen zijn vanzelfsprekend gebonden aan het zogeheten medisch beroepsgeheim. Zij verstrekken nooit Uw medische gegevens aan Uw werkgever, verzekeraar en/of huisarts. Het zijn Uw gegevens. De uitkomst van de persoonlijke rapportage met de resultaten van het PMO zijn enkel voor U.

Het PMO is een mooi aanbod van Uw werkgever om Uw gezondheid te laten checken. Eventuele risico’s kunt U hiermee preventief opsporen. Maar hoe staat het met Uw privacy als U meedoet? Uw gezondheid is immers Uw eigen zaak – niemand kan U verplichten om Uw werkgever daar bij te betrekken.Wij voorzien uiteraard in strikte geheimhouding omtrent het PMO.

Het beroepsgeheim

Het PMO wordt altijd door een erkende arts afgenomen. Het wordt uitgevoerd bij Uw bedrijf in een stille, schone en afsluitbare ruimte die privacy biedt. Zoals bekend heeft een arts een beroepsgeheim, alles wat U met de arts bespreekt blijft tussen U en de arts.

De persoonlijke rapportage

Met de resultaten van de ingevulde vragenlijst(en) en de geselecteerde medische onderzoeken stelt de arts een medische rapportage op. Deze rapportage bevat de uitslagen van de onderzoeken en richt zich op het aan het licht brengen van gezondheidsproblemen. Ook krijgt U advies over Uw huidige gezondheidstoestand. Het rapport is voor U persoonlijk, de werkgever krijgt het rapport niet te zien. Uiteraard kan het handig zijn dat U sommige uitslagen aan Uw werkgever meldt of samen actie onderneemt. Dit is echter Uw eigen keuze.

Uw werkgever en het PMO

Natuurlijk biedt Uw werkgever U het PMO aan om te achterhalen of het werk gezondheids- of veiligheidsrisico’s oplevert. Daarom stelt de arts een globale groepsanalyse op voor het bedrijf. Hierin geldt wederom geheimhouding. Er worden geen personen aangeduid, gegevens worden geanonimiseerd, er wordt slechts algemeen gesproken over risico’s en percentages. Zo krijgt de werkgever toch een beeld en blijft Uw anonimiteit gewaarborgd. Om deze reden bieden we de groepsanalyse alleen aan bij minimale deelname van 20 personen.

 

PMO en gezondheidsadvies

Deelname aan een PMO op Uw werk geeft persoonlijk gezondheidsadvies van een erkende arts. Het aanbod van Uw werkgever om mee te doen aan het Preventief Medisch Onderzoek voorziet in een aantal belangrijke doelen. Dat neemt niet weg dat het voor U als werknemer zeker een goed idee is om mee te doen. Uw privacy is gewaarborgd, en het gaat immers om Uw gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Voor nu, en perspectief op de toekomst.

Deelname is altijd vrijwillig. Een paar goede redenen om mee te doen aan het PMO:

 • Op tijd opsporen van gezondheidsrisico’s
 • Verkrijg inzicht in leef- en werkomstandigheden en de relaties ten aanzien van Uw gezondheid
 • Ontvang advies en onderneem actie
 • Voorkomen van verzuim en uitval
 • Krijg gratis een gesprek met een arts
 • Geef uw gezondheid aandacht; het is uw belangrijkste bezit!
 • U krijgt een persoonlijk medisch rapport

Welke risico’s kan een PMO opsporen?

Het PMO is erop gericht risico’s op te sporen die verband houden met arbeid en gezondheid. Afhankelijk van de inhoud van Uw PMO (Uw werkgever maakt een keuze uit modules, U kunt dit bespreken met uw ondernemingsraad voor overleg ten aanzien van keuzes), kunt U concreet denken aan de volgende risico’s:

 • Overgewicht
 • Hart- en vaatziekten
 • Suikerziekte
 • Bloedarmoede
 • Nierafwijkingen
 • Lever- en schildklierafwijkingen
 • Gehoorafwijkingen

Specifieke klachten dient U met de arts te bespreken.

Welke onderzoeken kunnen deel uit maken van het PMO?

Afhankelijk van de keuze van Uw werkgever en het soort werk dat U doet, is het PMO uitgebreid of standaard. We geven hier aan wat de basis van het PMO altijd inhoudt:

 • Medische vragenlijst
 • Biometrie (lengte, gewicht, BMI)
 • Vetpercentage
 • Bloeddruk
 • Urineonderzoek (glucose, eiwit, bloed)
 • Longfunctietest (peakflow)
 • Oogtest (visustest)
 • Persoonlijk medisch rapport voor de werknemer

Zowel de onderzoeken als de medische rapportage vallen onder strikte geheimhouding.